Ostatní zájmy

Omlouvám se všem návštěvníkům mého webu, některé stránky umístěné v hlavním menu pod "Ostatní zájmy" jsou v současnosti ve výstavbě. Embarassed

Zájmů mám velmi mnoho, jedná se pouze o malou ochutnávku mých zájmů. Na jednotlivé moje aktivity se dostanete přes hlavní menu, klepnutím na přílušný odkaz, např. "Poezie".

Jednotlivé rubriky:

Rubrika Obsah
Architektura Přehled slohů
Divadlo Činoherní klub
Hudba Oblíbené festivaly + ukázky hudby
Informatika Neveřejná stránka
Křesťanství Vzpomínka na Velikonoce 2010
Poezie Bohuslav Reynek
Sport Stránka ve výstavbě
Vzdělávání Studium na VŠE
Zahradničení Moje pěstitelské počiny

Hlavním mým nepřítelem je čas, bohužel den má pouze čtyřiadvacet hodin, prostě permanentně nestíhám. Ovšem vše je relativní jako teorie relativity sama.

Základní myšlenkou teorie relativity je, že dva pozorovatelé, kteří se relativně vůči sobě pohybují, zjistí mezi danými dvěma událostmi různé časové i prostorové intervaly, přestože se na oba vztahují stejné fyzikální zákony.

Jedna ze základních fyzikálních veličin je právě čas, jíž se měří vzdálenost mezi událostmi na první souřadnici časoprostoru. Čas se dá také definovat jako neprostorové lineární kontinuum, v němž se události stávají ve zjevně nevratném pořadí. Vždy mi přijde na mysl tato myšlenka při fotografování, kdy jako nezkušený fotograf velmi často propásnu ten nejvhodnější okamžik pro daný záběr. Jako takový je čas podstatnou složkou struktury vesmíru. Je velmi obtížné, až nemožné, si čas nějak představit. Pokusy o pochopení času byly po dlouhou dobu především doménou filosofů, později i přírodovědců. Na povahu a smysl času existuje množství silně odlišných náhledů, a je proto obtížné nabídnout jeho nekontroverzní a jasnou definici. Důležitým pojmem je tzv. šipka času, která určuje smysl, či spíše vyjádřeno přesněji směr, plynutí času, který odpovídá směru rozpínání vesmíru. Ovšem neméně důležité z praktického hlediska pro každého fotografa je samotné měření času s pohledu délky expozice jednotlivých snímků.

Závěrem prostě shrnu celou mojí úvahu do lakonického sdělení, že pokud se mi jenom trochu bude dařit v mém dosavadním životě i v budoucnu, lze předpokládat průběžný přísun nových matriálů do jednotlivých rubrik.

 

 

 Reference:

Foto - Vize

Praha fotografická

Koktejl kultur

Winston Econ Art

Kontakt

Vítězslav Říha
Mobil: + 420 608 512 544

TOPlist