Divadlo

Činoherní klub

Divadelní scénu v ulici Ve Smečkách mám velmi rád nejen pro její snadnou dostupnost z mého bydliště, ale i pro její pestrost repertoáru.

Činoherní klub vznikl roku 1965 jako součást Státního divadelního studia, ředitel Miloš Hercík. U jeho zrodu stáli dva bývalí spolužáci z pražské Divadelní fakulty Akademie múzických umění – režisér Ladislav Smoček a dramaturg Jaroslav Vostrý, který se také stal prvním uměleckým šéfem divadla. Třebaže oba zakladatelé ostentativně nevyhlašovali program nového divadla, bylo od začátku zřejmé, že jim jde o divadlo zbavené tíhy starých divadelních tradic a mravů. Chtěli dělat divadlo, které je bavilo, s lidmi, kteří jsou jim blízcí, bez vyhlašování cílů, idejí a programů. První inscenací Činoherního klubu byl Piknik Ladislava Smočka v autorově režii.

Současný repertoár naplňuje - potvrzuje odkaz zakladatelů divadla plnou měrou. Například v sezóně 2009/10 jsem viděl dvě premiérová představení:

U Kočičí bažiny

Celý příběh dramatu se točí kolem hlavní hrdinky - osudové ženy, kterou skvělým způsobem stělesňuje Veronika Žilková. Herečka předvedla zcela mimořádný herecký výkon.

Léda

Jedná se o komediální představení vystavěné na zdánlivě banálním konfliktu. Konkrétně na  střetu ženského a mužského vidění - chápání světa. Herci Činoherního klubu i v této hře nezklamali svojí invencí při vykreslování charakterů jednotlivých postav. Čím se celá hra posouvá skoro až do grotesky. Od začátku až dokonce bylo představení pro mně velmi příjemnou relaxací.

Divadlo F. X. Šaldy Liberec

Dnes večer: Lola Blau

V rámci festivalu česko - německo - židovské kultury Devět bran jsem zhlédl 23.6. 2010 v Divadle pod Palmovkou úžasné divadelní představení: "Dnes večer: Lola Blau"

Herečka Markéta Tallerová odvádí po všech stránkách dokonalý výkon v dramaturgicky přínosném komorním muzikálu. Její herecký výkon nepostrádá napětí a potřebnou gradaci a herečka se vypořádává bez problémů i se všemi písněmi. Paní Tallerová je ústřední postavou hry, celé představení v podstatě táhne sama, její kolegyně Milena Šajdková pouze vkusně vyplňuje čas nezbytný pro různé kostýmní převleky hlavní hrdinky, je ovšem svébytným průvodcem pohnutou historií tehdejší doby. Děj hry začíná v období nástupu Hitlera k moci. Hra líčí těžké osudy židovské herečky v této pochmurné době. Dalším nepostradatelným činitelem vydařeného představení je citlivý hudební doprovod pianisty Martina Veselého.

Za vše vypovídá, že herčka Markéta Tallerová obdržela za tento mimořádný jevištní výkon výroční Cenu Thálie 2009 v kategorii muzikál.

 
Reference:

Foto - Vize

Praha fotografická

Koktejl kultur

Winston Econ Art

Kontakt

Vítězslav Říha
Mobil: + 420 608 512 544

TOPlist